REKLAMACE

  

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem, který je uveden v obchodních podmínkách. Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení reklamace. Povinností prodejce je reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona má ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V případě, že si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Reklamované zboží nám zašlete, bez zbytečných odkladů, s veškerým příslušenstvím ve vhodném a dostatečně chránícím obalu na naši adresu.

ZBOŽÍ NEVRACEJTE PŘES ZÁSILKOVNU, ZBOŽÍ NEBUDEME VYZVEDÁVAT NA VÝDEJNÍCH MÍSTECH!

Ke zboží prosím přiložte vyplněný formulář „Reklamační list“ s podrobným popisem závady a doklad o koupi (například originál faktury či její kopii). Zboží odesíláte na vlastní náklady.

Další informace naleznete v sekci „Obchodní podmínky“ v kapitole „II. Reklamační řád“.

Jestliže si nevíte rady, obraťte se na náš zákaznický servis, rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

Formulář: Reklamační list